ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαθέτουμε διαγνωστικά και ειδικά εργαλεία για την ακριβή διάγνωση βλαβών σε όλα τα αυτοκίνητα της αγοράς.

Η δiάγνωση στα αυτοκίνητα είναι απαραίτητη και βοηθάει τον τεχνικό στην επιδιόρθωση της βλάβης. Τα πλέον σημαντικά αποτελέσματα της διάγνωσης είναι η ασφάλεια των επιβατών, η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων και η διευκόλυνση του συνεργείου σε περίπτωση επισκευής.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.