ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΤΕΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΤΕΟ

Πριν προσκομίσουμε το όχημά μας για ΚΤΕΟ, καλό θα ήτανε να βεβαιωθούμε ότι διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία του οχήματος μας. Στο ΚΤΕΟ σαν απαραίτητο δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομίσουμε την πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας και όχι φωτοτυπία της, εκτός και αν αυτή είναι επικυρωμένη από την Διεύθυνση Μεταφορών.

Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν μικρό έλεγχο ότι λειτουργούν όλα τα φώτα του οχήματος ( πορείας, διασταύρωσης, θέσης, ομίχλης, πέδησης, όπισθεν, δείκτες κατεύθυνσης και έκτακτης ανάγκης), ότι τα ελαστικά μας είναι σε καλή κατάσταση, ότι οι ζώνες ασφαλείας των καθισμάτων υπάρχουν και λειτουργούν κανονικά, και γενικά ότι το όχημα δεν έχει κάποια ατέλεια που να μειώνει την ασφάλεια.

Στην περίπτωση που το όχημά μας λειτουργεί και με εναλλακτικό καύσιμο το υγραέριο ή το φυσικό αέριο, πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατηγορία του οχήματός μας, απαιτείται και η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης σε ισχύ (ισχύει έναν μήνα), πιστοποιημένου τεχνίτη αερίων καυσίμων για τον επανέλεγχο και καλή λειτουργία της εγκατάστασης υγραεριοκίνησης ή συστήματος φυσικού αερίου αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.